Genel Bilgiler

Siirt Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü, 1976 yılında Dicle Üniversitesine bağlı iki yıllık Eğitim Enstitüsü olarak kurulmuş, 1982 yılında Siirt Eğitim Yüksekokulu adı altında önlisans programlar düzeyinde eğitime devam etmiştir. Daha Sonra 1992 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi adıyla beraber Sınıf Öğretmenliği Bölümü önemli bir bölüm haline gelmiş ve 2007 yılında Siirt Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte, Dicle Üniversitesi’nden ayrılarak Siirt Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Sınıf Öğretmenliği programı ilkokul için öğretmen yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Bu programda gelişimin en hızlı dönemlerinden biri olarak kabul edilen 7-11 yaş çocuklarının bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişim özelliklerini iyi bilen, bu dönem çocukları ile iletişim kurabilen, öğrencilere yönelik ilgi, yetenek ve değer analizleri yapabilen insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Başlıca hedefler; ulusal ve uluslararası Sınıf Öğretmenliği ana bilim dalları arasında akademik derecelendirmede lider konuma gelerek, kuram ve uygulamaları geliştirmek amaçlı akademik araştırma ve yayınlarda bulunmaktır. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen sınıf öğretmenleri yetiştirmektir.

Program Profili: Programın temel amacı, öğretmen adaylarına, etkili bir sınıf öğretmeninin sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin olumlu bir tutum geliştirmelerini sağlamaktır.

Kazanılan Derece: Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Sınıf Öğretmenliği lisans diploması verilir.

SELMAN DEMİR
Güncelleme : 01.03.2017 11:06:18