Mezuniyet Koşulları

Bu program 4 yıllık (8 dönem) tır. Programdan mezun olabilmek için bütün derslerin yıl sonu not ortalamasının en az 100’lük sistemde 60 olması gerekmektedir. Programın öğretim dili Türkçedir. Öğrencilerin kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 60 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

SELMAN DEMİR
Güncelleme : 07.03.2017 17:50:47